Martin Bleijenburg

Beeld: Job Boersma

Vanwege mijn verantwoordelijkheid bij de doorontwikkeling van mijn bedrijf is het momenteel niet opportuun om politiek actief te zijn. Ik draag graag mijn steentje bij door de kandidatenlijst aan te vullen vanaf plek 27.

  • 54 jaar
  • Alkmaar
  • Zwolle
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De uiterwaarden van de IJssel/Zalkerdijk/Vreugderijkerwaard.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Doorontwikkeling band tussen Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven: specifiek aandacht voor scholing en aantrekkelijke huisvesting zorgpersoneel.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Voldoende passend woonaanbod om doorstroming op woningmarkt te bevorderen 
  • Ontwikkeling Ossenmarkt tot een Horeca, woon- en kunstplein 
  • Doorontwikkeling band tussen Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven

Wat betekent D66 voor jou?

Vrijheid, verantwoordelijkheid, visionair, sociaal