Jan Brink

Beeld: Jan Brink

Zwolle is een stad om trots op te zijn. Voor mij biedt het het beste van vele werelden. De reuring van de stad, de rust van de natuur. De wijsheid van een rijk verleden en een open houding om zelfbewust naar de toekomst te kijken. Klein genoeg om gezien te kunnen worden, groot genoeg om te kiezen met wie je wilt zijn. Sociaal en vrij.

  • 52 jaar
  • Hoogeveen
  • Zwolle

Ik gun Zwolle een stadsbestuur de de urgentie snapt van dit moment. niet afwacht en uitstellen, maar leiding pakken in de grote thema’s van deze tijd. D66 is daarvoor ideologisch en met deze kandidatenlijst de beste Zwolse politieke partij. Daarom D66.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het Voermanpad bij de IJssel in de uiterwaarden bij Schelle. Prachtig Struinpad op de grens van water en land waar je even door een andere wereld slentert.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Zwolle is de laatste twintig jaar een economisch powerhouse geworden. Het culturele aanbod en vooral de diversiteit ervan is helaas achtergebleven. Op dat punt kan Zwolle nog volop ontwikkelen en doorgroeien van Provinciehoofdstad naar toonaangevend in Nederland.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 staat bij mij voor optimisme en kansen pakken. Bestaande routines ter discussie te stellen en altijd mogelijkheden zien voor verbetering. En zorgen dat iedereen daar aan mee kan doen. Door gelijke kansen te bieden en mensen te helpen waar dat nodig is.