David Hof

Beeld: Rutger Heijmerikx

Graag stel ik mij kandidaat als lid van de gemeenteraad van D66 Zwolle. Zwolle ontwikkelt zich tot een dynamische stad waar steeds meer mensen met plezier wonen. Dat brengt mooie kansen met zich mee, maar ook uitdagingen. D66 kan daarin het verschil maken door werk te maken van een echt toekomstbestendige stad. Een stad waar duurzaam gebouwd en geleefd wordt, een stad waar gekeken wordt naar wat de inwoners nodig hebben. 

  • 41 jaar
  • Maassluis
  • Zwolle
  • Hij/hem


Momenteel ben ik, naast gemeenteraadslid, leraar geschiedenis en maatschappijwetenschappen. Ik zie daar in de praktijk hoe belangrijk onderwijs is voor het creëren van kansen voor elke nieuwe generatie en met welke obstakels mensen die van huis uit minder meekrijgen te kampen hebben. D66 is mijn partij omdat het sociaalliberale gedachtegoed het antwoord is op de uitdagingen van deze tijd. De vrijheid waar het liberalisme voor staat heeft alleen dan waarde als het mogelijk gemaakt wordt dat iedereen van die vrijheid gebruik kan maken. 

D66 was de grote winnaar bij de Tweede Kamer verkiezingen. Die overwinning kunnen we in Zwolle ook boeken. Door optimistisch en positief de belofte van nieuw leiderschap waar te maken kunnen we ook in Zwolle de politieke cultuur waarin het college en de coalitiepartijen zonder kritische blik van buitenaf bepalen wat er gebeurt veranderen. Als democraten geven wij meer ruimte aan andere invalshoeken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De dijk en uiterwaarden van de Vreugderijkerwaard. Ik probeer daar twee keer per week naar toe te gaan om te hardlopen en vind het prachtig om daar de seizoenen te zien veranderen en te ervaren hoe snel je vanuit de stad in het buitengebied bent. Als bonus heb ik dan ook nog uitzicht op een mooi rijtje van vier windmolens aan de andere kant van de IJssel die me duidelijk maken dat we druk bezig zijn werk te maken van duurzame energieproductie. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Zwolle groeit als kool, dat is niet gek want het is een prachtige stad die mooi en centraal gelegen is. Dat geeft ons de kans om de stad zo in te richten dat we klaar zijn voor de toekomst. Door hier voortvarend werk van te maken kunnen we de stad schoon en prettig houden. 

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Zwolle moet vol inzetten op het opwekken van duurzame energie. Door in samenwerking met inwoners grootschalig energie op te wekken kunnen ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de klimaatcrisis.  
  • Om te zorgen dat de straten veilig worden en kinderen makkelijker buiten kunnen spelen en fietsen moet de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar beneden en de stadssingels fietsstraat worden

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is de partij die staat voor vrijheid maar daarbij weet dat die vrijheid wel mogelijk gemaakt moet worden voor iedereen. Onderwijs is daarbij de sleutel voor het geven van mogelijkheden en kansen aan iedereen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen is voor mij een duidelijke uiting daarvan.