Bernard de Vries Robles

Beeld: Job Boersma

Al mijn hele werkende leven ben ik actief in het maatschappelijke domein. Al vanaf mijn jeugd heb ik mij verbonden gevoeld met emancipatie, “bildung” en streven naar een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Ook cultuur speelt een belangrijke rol daarin. Ik ben opgegroeid met het belang van taal en verbeelding. Van (klassieke)Muziek, theater, literatuur en schilderkunst heb ik altijd kunnen genieten en dat wens ik iedereen toe.

  • 66 jaar
  • Amsterdam
  • Zwolle

Elke tijd vraagt om keuzes, onze keuzes nu hebben een verstrekkende invloed op de komende generaties. Daar moeten we goed over nadenken, zoveel mogelijk de huidige stand van onze kennis benutten en oplossingen voorstaan die niemand uitsluiten of achterlaten. Dat betekent over je eigen grenzen heen stappen, altijd blijven vragen en je laten overtuigen door deskundigen en common sense. En ja daar hoort ook zoiets als “skin in the game” bij zoals Nassim Taleb dat beschrijft. Risico hoor je te delen als samenleving en solidariteit behoort voor mij tot de kern van het mens zijn.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het zwarte water vanaf de Westerveldse kolk tot aan de kop van de vecht, het mooiste roeiwater van Nederland. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie veel kansen voor Zwolle, met een vooruitzicht op een groeiende stad hebben we de middelen om voor alle inwoners problemen aan te pakken. Laten we zoveel mogelijk Zwollenaren daarbij betrekken opdat we de welvaart kunnen delen en er voor iedereen plek is. Verscheidenheid, pluriformiteit en solide bestuur en beleid maken dat mogelijk. Daar wil ik voor gaan. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Voldoende woningen in sociale en middensegment realiseren
  • Inwoners betrekken bij besluitvorming
  • Zwolle klimaatneutraal in 2035

Wat betekent D66 voor jou?

Je stem kunnen laten horen in verscheidenheid zonder dogma. Je eigen ideeën kunnen uitten en in dialoog tot besluitvorming komen en vervolgens mogen blijven twijfelen.