Politiek café sport

Op maandag 18 september was er in de gemeenteraad een rondetafelgesprek over het Sportakkoord 2.0. In dit Sportakkoord zijn de ambities van de Zwolse sportsector, onder leiding van SportService voor de periode 2023 – 2026 vastgelegd. Dit breedgedragen akkoord is ondertekend door sportverenigingen en commerciële sportaanbieders, maar ook door anders-georganiseerde sportaanbieders.

Waldemar Wessels heeft tijdens dit rondetafelgesprek aandacht gevraagd voor het belang van anders-georganiseerde sport, waar tweederde van de sporters aan doen. Het karakter van sport is namelijk aan het veranderen: waar eerder vooral verenigingssport van belang was, is momenteel zichtbaar dat sporters zich meer als consument gedragen en flexibeler willen zijn. Dit vraagt om een andere inzet van de gemeente. Daarbij is het belangrijk een faciliterende rol te vervullen om nieuwe sportaanbieders de ruimte te geven en dat de openbare ruimte beweegvriendelijk is.

Over deze veranderingen gaat Waldemar graag met jullie in gesprek op Dinsdag 26 september: wat voor sportaanbod heeft Zwolle nodig voor de toekomst? Hoe kijken we als D66 naar de inrichting van de openbare ruimte om bewegen mogelijk te maken? En hoe maken we de slag met de gezondheidssector om de preventieve kracht van sport optimaal te benutten?

Kom dus langs voor een laagdrempelig gesprek waarin we de D66 visie op sport en bewegen verder uitdiepen.

 
Locatie: Het Vliegend Paard (Voorstraat 17-19, Zwolle)
Datum: 26 september 2023 20:00 (inloop vanaf 19:30)