Dit is ons verkiezings-programma ‘Thuis in Zuidplas’

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma - Beeld: D66 Zuidplas

D66 Zuidplas heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart dit jaar. Onder de titel ‘Thuis in Zuidplas’ zet het programma in op gelijke kansen voor iedereen, een gezonde groei van het aantal woningen en het in stand houden van de voorzieningen binnen de verschillende dorpen. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het gehele programma heen.

‘’ Zuidplas is een ‘groene’ gemeente met vier dorpen en twee buurtschappen met een ‘dorpse’ cultuur. Wij zijn hier trots op en willen dit behouden.’’ zegt lijsttrekker Frans Klovert in het voorwoord van het verkiezingsprogramma.