Wonen

De bestaande woningbouw is kenmerkend voor de dorpse cultuur van onze gemeente. Woonbehoeften veranderen en daar spelen we op in, maar wel in een dorpse sfeer. We bouwen naar behoefte diverse typen duurzame woningen, zodat iedereen zich in Zuidplas thuis kan voelen. 

Zelfbewoninsplicht

D66 wil een zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding in de categorieën goedkope en middel dure koopwoningen. De gemeente faciliteert voldoende en betaalbare koopwoningen. Dit alles helpt Zuidplas aantrekkelijk te houden voor iedereen.

Wonen in Zuidplas

D66 erkent dat er woningnood is. De ligging van Zuidplas in de Randstad en de open ruimte maken de komst van het Vijfde Dorp een logische stap We letten ook daar scherp op de uitgangspunten: ‘Wonen in een groene omgeving’ en ‘Dorps bouwen’. Er moet een nieuwe dorpsgemeenschap groeien met bijpassende voorzieningen. De bouw van het vijfde dorp mag niet ten koste gaan van bestaande instellingen en het voorzieningenniveau in de bestaande dorpen.

 • Dorpen in het groen! Groen in de dorpen!
 • Bij leegstand van panden zetten we in op alternatief gebruik, bij voorkeur als woonruimte.
 • De sociale woningbouw in Zuidplas staat onder druk. We zetten niet alleen in op nieuwbouw maar ook op maximaal behoud van bestaande woningen.
 • De gemeente bouwt gevarieerd en met oog op groei van het inwonersaantal.
 • D66 wil een zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding in de categorieën goedkope en middel dure koopwoningen.
 • Eigenaren van recreatiewoningen hebben de keuze om deze permanent te bewonen, als dat past binnen provinciale en landelijke regelgeving.
 • We bouwen circulair en toekomstbestendig.
 • Na de invoering van de Omgevingswet moet een inwoner of ondernemer sneller kunnen zien wat er voor hem/haar mogelijk is.
 • Bij de woningbouw van het Vijfde Dorp gaat kwaliteit voor kwantiteit.
 • De bouw van het vijfde dorp mag niet ten koste gaan van bestaande instellingen en het voorzieningenniveau in de bestaande dorpen.
 • Woningbouwplannen met een bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie hebben de voorkeur boven klassieke plannen.
 • De dorpse sfeer blijft behouden bij gestapelde bouw. Het precieze aantal bouwlagen is afhankelijk van de omgeving maar meer dan zes lagen zal een uitzondering zijn, en geen gewoonte worden.
 • De gemeente steunt initiatieven voor alternatieve woningbouwvormen zoals tiny houses, drijvende huizen of een Knarrenhof.
 • De gemeente faciliteert en stimuleert de aanleg van glasvezel.