Jette Frans

Jette - Beeld: D66 Zuidplas

Mijn naam is Jette Frans, 37 jaar, wonend in Zevenhuizen samen met man en kinderen. Ik krijg energie van hardlopen, muziek en (wandelend) mooie natuurplekken ontdekken. Ook kan ik erg genieten van het lezen van een goed boek. In het dagelijks leven werk ik als kinder- en jeugdpsycholoog, waarbij ik ook in mijn vrije tijd als vrijwilliger met dit mooie vak bezig ben (o.a. met asiel- en vluchtelingen kinderen).    

  • 40 jaar
  • Zevenhuizen

Het is prettig wonen en leven in Zuidplas. Elk dorp kenmerkt zich door de verbondenheid van de inwoners met elkaar, wat ook de kracht is van elk dorp. Belangrijk om die verbindingen tussen mensen te behouden en waar mogelijk nog meer te stimuleren. Bv. door ervoor te zorgen dat in elk dorp de buurtcentra’s, ontmoetingsplekken, bibliotheken en Integrale Kind Centra’s (IKC’s)  gerealiseerd worden dan wel behouden blijven.  

Prettig en gezond leven en je thuis voelen in Zuidplas vraagt om extra investering en facilitering van initiatieven waardoor dit voor iedereen mogelijk en toegankelijk is zoals:  
– Passend, toegankelijk en (verkeers)veilig onderwijs (ook middelbaar) voor elk kind
– Innovatieve vormen van lokale jeugdhulp  
– Lokale initiatieven gericht op gezonde, duurzame voeding.  
– Taalonderwijs voor nieuwkomers, arbeidsmigranten en laaggeletterden  
– Elk dorp sport- en beweegtuinen en stimuleren van (kleinschalig) theater en cultuurhuizen 

Zo blijven we met elkaar vitaal en gezond en voelt iedereen zich Thuis in Zuidplas en daar draag ik graag mijn steentje aan bij!