Verdeling van portefeuilles

Binnen de D66 Zuidplas fractie werken we samen als één team. Bij deze samenwerking hoort een portefeuilleverdeling:

College

Frans Klovert

Wethouder (Jeugd, Gezondheid en Cultuur)

​- Jeugd(hulp)
– Volksgezondheid
– Onderwijs 
– Cultuur en erfgoed
– Implementatie Omgevingswet (incl. gebiedspaspoorten)
– Inwoners- en ondernemersparticipatie
– Toekomstverkenning recreatieparken
– Subsidiebeleid
– Mantelzorg
– Vrijwilligers
– Coördinerend portefeuillehouder Sociaal Domein (incl. Stichting ZO!

Fractie

Mark Clavaux

Fractievoorzitter

– Burgermeester portefeuille (openbare orde en veiligheid)
– Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Middengebied)
– Handhaving
– Grondbedrijf
– Financiën
– Vluchtelingen
– Omgevingswet

Chantal Bon-Van de Griek

Vice-fractievoorzitter

– Sociaal domein
– Onderwijs
– Subsidies
– Vastgoed
– Dienstverlening
– Economische zaken/MKB

Ryan Adriaanse

Secretaris

– Openbare ruimte
– Verkeer en vervoer
– Duurzaamheid en klimaatadaptatie
– Gebiedspaspoorten
– Omgevingswet

Melissa Luijt

– Diversiteit & inclusiviteit
– Werk en inkomen
– Sociale preventie
– Participatie
– Vrijwilligers
– Sport
– Cultuur en erfgoed
– Dierenwelzijn