Joop Huson

Joop - Beeld: D66 Zuidplas
Ik ben Joop Huson (76), woon 27 jaar in Zevenhuizen, 15 jaar gepensioneerd na een lange loopbaan in HR – nog altijd actief in vrijwilligerswerk, eerder raadslid in 2012 en 2014 – 2018, nu fractieadviseur maar zo nodig beschikbaar om weer in de raad te komen. Ouder: ja, grijzer: ja, wijzer? Ja toch?!

  • 79 jaar
  • Zevenhuizen

De relatieve rust en ruimte, het groen en de levendige dorpen moeten blijven. Het Vijfde Dorp moet organisch kunnen groeien. De kwaliteit van leven moet gekoesterd en bevorderd worden door inwoners en gemeente, met blijvend goede voorzieningen en een open oog voor buurt- en dorpsgenoten die hulp en steun nodig hebben.
 
Inwoners moeten beter betrokken worden bij gemeentelijke plannen door maximale openheid en echte dialoog met serieuze invloed op besluiten. Vlekkeloze dienstverlening is een must. Vitale dorpen hebben gewaardeerde lokale voorzieningen en passende woningen nodig om aantrekkelijk te blijven voor jongeren èn voor ouderen, voor ingezetenen èn voor nieuwkomers.