Chantal Bon-Van de Griek

Bekijk hier de video van Chantal over ondernemen

Chantal Bon-van de Griek - Beeld: D66 Zuidplas

Mijn naam is Chantal Bon-van de Griek en sinds 2018 ben ik raadslid voor D66 in Zuidplas. Ik woon al 35 jaar met veel plezier in de gemeente Zuidplas. “Doe wat je zegt en zeg wat je doet” is een door mij veelgebruikte zin die aangeeft wat ik belangrijk vind: duidelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en sociaal handelen.

  • 51 jaar
  • Nieuwerkerk aan den IJssel

Ik vind de eigenheid van de dorpen belangrijk voor Zuidplas. Dit zorgt, samen met de groene leefomgeving dichtbij stedelijk gebied, voor een goed werk- en leefklimaat voor inwoners en ondernemers. Hier mogen we trots op zijn! Afgelopen raadsperiode was ik voorzitter van de werkgroep “opfrissen lokale democratie”, ik hecht er grote waarde aan de politiek dichterbij de inwoners en ondernemers te brengen. 
 
De komende raadsperiode wil ik me graag inzetten voor behoud van een goed leef- en werkklimaat binnen de gemeente. Met ontwikkeling van het vijfde dorp zal het inwoneraantal groeien, hetgeen Zuidplas zal veranderen. Deze ontwikkeling geeft inwoners en ondernemers kansen en maakt het belang van samenwerken en verbinden belangrijker. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ook zal ik me blijven inzetten voor vraagstukken op het gebied van het sociaal domein en onderwijs.