Openbare ruimte en veiligheid

D66 wil dat bij planvorming, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de belangen van alle gebruikers. De leefbaarheid in de verschillende dorpen staat daarbij voorop.

Transport

Elke weggebruiker moet zich veilig kunnen verplaatsen in de openbare ruimte. D66 wil inwoners meer betrekken bij het veiliger maken van hun wijk of dorp. We willen hierbij expliciet aandacht voor fietsers en voetgangers

Groen

D66 wil veel ruimte voor groen in de dorpen en het buitengebied. Dat vraagt om slimme ruimtelijke ordening en om effectieve inwonersparticipatie bij inrichting en het onderhoud van eigen wijk of straat.

 • Inwoners en bedrijven krijgen de vrijheid om groenonderhoud te realiseren op gemeentegrond.
 • De gemeente staat open voor activiteiten van inwoners en bedrijven in de openbare ruimte.
 • Er zijn voldoende veilige speelvoorzieningen.
 • Fietsers- en voetgangersveiligheid en openbaar vervoer gaan vòòr op meer asfalt en doorstroming van autoverkeer.
 • Bij Nieuwerkerk komen geluidsschermen langs de gehele A20.
 • De gemeente zorgt voor voldoende elektrische laadpalen voor auto en fiets.
 • We ondersteunen en stimuleren buurtpreventie-activiteiten.
 • Betere wegontsluiting en prima openbaar vervoer hebben prioriteit. Ook tussen onze dorpen.
 • Het aantal BOA’s wordt uitgebreid.
 • Ondermijnende criminaliteit wordt keihard aangepakt.
 • Om de dorpskernen (oude dorp en Reigerhof) in Nieuwerkerk te versterken willen we beiden verbinden door bijvoorbeeld een aangekleed/cultureel/ondernemersgericht looppad langs de vaart.
 • Voor elke nieuwe woning wordt minimaal 25 m2 groenvoorziening aangelegd, bijvoorbeeld door de aanleg van Tiny Forests.
 • In de komende 10 jaar komt er 100 km recreatieve fietspaden bij.
 • We zetten ons in voor Snelfietsroutes, maar niet door de dorpskernen.
 • De gemeente draagt actief bij aan behoud van cultureel erfgoed.