Recreatie, sport en cultuur

In de steeds drukker wordende en verstedelijkte Randstad is Zuidplas een oase van ruimte en rust. Dat moet zo blijven. Bij ‘Thuis in Zuidplas’ horen voorzieningen voor recreatie, sporten en rustig ontspannen in een groene omgeving. Inwoners moeten verspreid over de gemeente kunnen recreëren en sporten en een ommetje kunnen maken. Bewegen in welke vorm is goed voor mensen om fit te blijven en vereenzaming tegen te gaan. Het Landschapspark De Rottemeren moet verder worden ontwikkeld. Vrijetijdsbesteding in de culturele sector, zoals muziek, dans en theater moet mogelijk zijn

Verenigingen

D66 wil een duurzaam en breed sportaanbod, goed verdeeld over de verschillende dorpen. De gemeente neemt een actieve rol om initiatieven van verenigingen en anderen te ondersteunen en goede faciliteiten te bieden. Vrijwilligers zijn vitaal voor het voortbestaan van sportverenigingen en -accommodaties. Zij moeten gewaardeerd blijven worden. in elk van onze dorpen.

Zwembad

Wat D66 betreft opent er in 2035 een nieuw zwembad. Sportcentra/zwembaden in Nieuwerkerk en Moordrecht worden in 2022 – 2023 gerenoveerd en in latere fase door nieuwe sporthallen vervangen. De dorpshuizen MFC Op Moer en Swanla worden uitgebreid en gerenoveerd.

Cultuur

De cultuurvisie 2019 – 2022 wordt nadrukkelijk gecontinueerd. Cultuureducatie waaronder muziekonderwijs wordt door de gemeente ook financieel gestimuleerd. Culturele instellingen moeten blijven samenwerken in het ontwikkelen, het in standhouden en uitwisselen van expertise en een samenhangend cultureel aanbod voor de dorpen ontwikkelen. De cultuurcoördinator blijft. Cultureel erfgoed wordt gekoesterd.

 • Ontwikkeling van natuur en woningbouw gaan gelijkwaardig samen.
 • In Zuidplas komt meer recreatiegroen.
 • Zuidplas zet volop in op het uitvoeren van het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte.
 • We zorgen voor tijdig aangelegde sportaccommodaties die voorzien in de recreatieve sportbehoeften – incl. voor Zuidplas nieuwe sporten.
 • We faciliteren de sportieve behoeften van inwoners aangesloten bij verenigingen en van niet georganiseerde sporters.
 • Er komt uiterlijk in 2035 een nieuw, centraal gelegen 50-meter (wedstrijd) zwembad.
 • Voor iedere doelgroep is een apart stimuleringsprogramma beschikbaar om bewegen te bevorderen.
 • We bevorderen dat er in ieder dorp Sport- en beweegtuinen (openbare sport- en beweegplekken) aanwezig zijn.
 • De cultuurvisie 2019 – 2022 wordt gecontinueerd.
 • Culturele activiteiten worden met kracht uitgebreid en uitgebouwd.
 • Cultuureducatie en realisering van een kleinschalig theater in een cultuurhuis worden gestimuleerd.
 • Cultureel erfgoed blijft behouden, kansen voor ontwikkeling worden benut.