Ondernemen, werk en inkomen

D66 wil ondernemerschap stimuleren door beperkende regels te verminderen en te zorgen voor een goede infrastructuur. We bieden ruimte aan innovatieve ideeën en gebruiken de kracht van de regio om slagvaardiger en effectiever op te treden. We stimuleren de ondernemersverenigingen, Bedrijfsinvestering Zones (BIZ) en, indien gewenst, de komst en ontwikkeling van een Ondernemersfonds.

Winkelcentra

D66 wil de bestaande winkelcentra versterken. Winkeliers krijgen maximale vrijheid om te ondernemen. Hierbij mogen openingstijden geen belemmering zijn. We stimuleren een passend winkelaanbod en daarom steunen we de komst van een tweede supermarkt in Zevenhuizen.

Vijfde dorp

De bouw van het vijfde dorp biedt allerlei kansen voor ondernemend Zuidplas. D66 wil dan ook lokale ondernemers ruimschoots de kans geven om hier hun steentje aan bij te dragen. Lokale ondernemers worden dan ook voegtijdig betrokken bij de ontwikkeling.

Hulp

D66 wil inzetten op meer vroeg-signalering en preventie. Door mensen beter te begeleiden bij het afbetalen van hun schulden kan de gemeente een positieve rol spelen. De gemeente mag mensen niet dieper in de problemen brengen, dus de gemeentelijke hulpverlening moet helder en toegankelijk zijn en mensen ontzorgen. Het is zaak om schuldhulpverlening sneller in te zetten. De gemeente ondersteunt en/of waardeert activiteiten als de Budgetmaatjes, de Boodschappenkast, de stichting Zuidplas Helpt, de voedselbank en initiatieven van o.a. de Stichting ZO! 
Onze doelen:

 • Voor iedereen die wil werken is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan, liefst in betaald werk, anders als vrijwilliger.
 • Een loket van IJsselgemeenten voor inwoners in de bijstand.
 • We verdubbelen de mogelijkheden voor beschut werk.
 • De gemeente zet in op verbetering van preventie en vroegsignalering bij armoede en schuldenproblematiek.
 • De gemeente maakt duidelijker welke kwijtscheldings- en steunregelingen er beschikbaar zijn.
 • De gemeente start geen invorderingsprocedures tegen mensen met problematische schulden.
 • Schuldhulpverlening wordt minder bureaucratisch en meer mensgericht.De gemeente ondersteunt initiatieven die armoede, eenzaamheid en depressie helpen bestrijden beter en bevordert en stimuleert samenwerking tussen vrijwilligers en initiatieven vanuit de samenleving die armoede en schulden helpen te bestrijden.
 • De gemeente benadert initiatieven/plannen van ondernemers vanuit een ‘ja, tenzij-houding’.
 • De gemeente stimuleert sociaal ondernemerschap en innovatie.
 • Alle social enterprise ondernemers in Zuidplas zijn preferred supplier van de gemeente.
 • De gemeente versterkt de bestaande winkelgebieden.
 • Op zon- en feestdagen worden de winkelopeningstijden geheel vrijgegeven.
 • De gemeente koopt bij voorkeur lokaal of regionaal in.
 • We zijn voor de komst van een 2e supermarkt in Zevenhuizen.