Het beste onderwijs voor iedereen


D66 staat voor een stimulerend en innovatief onderwijsklimaat, waarbij maatwerk en samenwerking centraal staan. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 staat voor het beste onderwijs en eerlijke kansen in een uitdagende en veilige omgeving.

Middelbaar onderwijs

D66 wil zo spoedig mogelijk volledig voortgezet onderwijs en uitbreiding met Middelbaar Beroepsonderwijs gerealiseerd zien in Zuidplas. Deze uitbreiding van het onderwijs in Zuidplas wordt mogelijk door de groei van het aantal inwoners. Een ruim aanbod van onderwijs maakt de gemeente Zuidplas ook aantrekkelijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen.

Kind

D66 staat voor integratie van het onderwijs, kinderopvang en (jeugd)hulp, zodat er voor het kind een optimale speel-, leef- en leeromgeving gecreëerd kan worden. D66 wil dat in elk dorp ten minste één Integraal Kind Centrum (IKC) komt. 

 • Elk dorp krijgt een volwaardig Integraal Kind Centrum (IKC).
 • De scholen in Zuidplas zijn voor iedereen toegankelijk, duurzaam en toekomstbestendig en hebben een gezond binnenklimaat.
 • De gemeente stimuleert projecten om circulair denken en handelen te ontwikkelen binnen het onderwijs. 
 • Een gezonde schoollunch voor basis- en middelbare scholieren.
 • We bevorderen groene schoolpleinen.
 • Verkeersveiligheid rond scholen heeft topprioriteit.
 • In het basis-en middelbaar onderwijs geven vakdocenten alle leerlingen minimaal 2 uur gymles per week.
 • Zuidplas realiseert zo spoedig mogelijk volledig middelbaar onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
 • We verdubbelen met stimuleringsmaatregelen het aantal stages bij bedrijven en binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Elke middelbare school in Zuidplas heeft een Gender and Sexuality Alliance (GSA). 
 • De gemeente investeert in taalonderwijs voor nieuwkomers, arbeidsmigranten en laaggeletterden.
 • Voor elke statushouder wordt bij aankomst in Zuidplas een maatwerkplan gemaakt met het oog op werk, inkomen en integratie.
 • Bibliotheken blijven in elk dorp open en toegankelijk voor alle inwoners. 
 • We stimuleren het ‘breed’ gebruiken van bestaande schoolgebouwen.
 • In het kader van een leven lang leren, bieden we ook educatiemogelijkheden aan voor ouderen.
 • De gemeente stimuleert het inrichten van studielocaties in onze dorpen.