Duurzaam en klimaatadaptief

Voor D66 gaat duurzaamheid niet alleen over de omgeving, maar ook over mensen en werk. Het is tijd voor verdere actie; ook onze (klein)kinderen moeten met plezier in Zuidplas kunnen wonen. Klimaatadaptatie maatregelen zijn daarom noodzakelijk.

Energietransitie

D66 steunt de energietransitie. We blijven scherp op de wijze van hoe we de overgang van fossiele brandstoffen naar schonere vormen maken. We onderschrijven de keuzes in de Regionale Energiestrategie (RES) waarbij zonne-energie op daken de voorkeur heeft en waarbij wind niet uitgesloten is. Het (aard)gasloos maken van Nederland zien we als een goede zaak.

Klimaatadaptatie

De lage ligging van Zuidplas zorgt ervoor dat onze gemeente vatbaarder is voor het veranderende klimaat. Daarom stimuleert D66 klimaat-adaptieve maatregelen. Niet alles valt onder de regie van een gemeente maar het is goed om te kijken waar en hoe je bouwt. Ingebouwde ‘systeemveiligheid’ wordt gerealiseerd door de aanleg van waterbergingen en groene daken. Verder is aandacht voor het tegengaan van bodem-daling: via innovatief watermanagement gecombineerd met alternatieve teelt-methoden. Om de bewustwording rond biodiversiteit en klimaat te versterken is D66 voorstander van de inrichting van een educatief centrum en/of rondleidingen rond het laagste punt van NL.

 • Alle nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden moet geschikt zijn voor zonnepanelen met energieneutraal als uitgangspunt.
 • Biodiversiteit staat centraal bij het beheer van de openbare ruimte.
 • Duurzaamheid is altijd een standaard onderdeel van al het gemeentelijk beleid.
 • Duurzame verwarming begint bij goede isolatie. Dit stimuleren we!
 • Om transportbewegingen te beperken zetten we in op transporthubs en pakket-afhaalpunten.
 • Afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt.
 • In alle dorpen “stenen eruit en planten er in”.
 • De ‘groene daken subsidie’ wordt verruimd.
 • Het wagenpark van de gemeente gaat naar nul uitstoot van CO2 en fijnstof eind 2024.
 • De gemeente investeert in waterberging op versteende plekken.
 • Om de bewustwording rond biodiversiteit en klimaat te versterken is D66 voorstander van de inrichting van een educatief centrum.