Zorg in Zuidplas

Goede gezondheid is de basis voor een prettig leven. D66 gaat daarbij uit van ‘positieve gezondheid’; het vermogen onderdeel te zijn van de samenleving in een gezonde levensstijl, ondanks eventuele sociale, emotionele of fysieke beperkingen. De gemeente moet actief positieve gezondheid bevorderen.

Voeding

D66 wil werken aan een gezondere voeding. De gemeente stimuleert dat sport-verenigingen, winkeliers en scholen meer bewustzijn creëren over gezonde voeding en het voorkomen van verspilling. De gemeente bevordert door promotie en eigen inkoopbeleid, dat scholen, organisaties en ondernemingen meer gebruik maken van streekproducten.

Ondersteuning

D66 vindt dat niemand te lang voor hulp op zichzelf aangewezen moet zijn. We hechten aan vaste gezichten en een snelle start van passende hulp. Daarom zorgt de gemeente dat de zorg toegankelijk, dichtbij, kwalitatief goed en passend is.

 • Keuzemogelijkheden bevorderen voor een gezonde en actieve leefstijl voor inwoners.
 • Inzet op preventie en gelijke kansen om veilig en gezond op te groeien.
 • Elk dorp en wijk krijgt een eigen ontmoetingsplek/buurthuis.
 • Lokale initiatieven gericht op het vergroten van welzijn stimuleren en faciliteren.
 • Het stimuleren van innovatieve vormen van lokale jeugdhulp.
 • De Huishoudelijke Hulp Toelage wordt onverkort voortgezet.
 • We stimuleren initiatieven voor gezonde, duurzame, lokale voeding.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven en activiteiten om eenzaamheid te bestrijden.
 • We organiseren brede zorg in ieder dorp, voor patiënten en De Stichting ZO! faciliteert voor elke inwoner de best passende zorg met een inte-grale aanpak.
 • We investeren in campagnes als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie. Zie de website www.samendementievriendelijk.nl
 • We faciliteren de realisatie van generatiewoningen en kleinschalige woonconcepten.