Wat doet de provincie?

‘Wat doet de provincie nou eigenlijk?’. Een veelgehoorde vraag voor mensen die zich actief inzetten voor de provincie, waaronder onze Statenleden. En dat is niet onbegrijpelijk, want de taken van de provincie zijn nou eenmaal niet heel duidelijk afgebakend. De provincie richt zich wel specifiek op bepaalde thema’s, variërend van landbouw en natuur tot energietransitie en mobiliteit, maar daarnaast werkt men ook vaak samen met andere landelijke en lokale overheden.

Lagen binnen de bestuurslagen

Nederland kent afgeleid van het ‘Huis van Thorbecke’ grofweg drie verschillende bestuurslagen. Bovenaan staat het Rijk, onderaan vinden we de gemeenten en waterschappen. En daar tussenin bevinden zich de provincies. Als we op deze laatste bestuurslaag inzoomen, vind je binnen de provincie zelf ook weer verschillende organen. Dat zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, beide voorgezeten door de Commissaris van de Koning. Zowel ‘GS’ als ‘PS’ worden bij hun taken ondersteund door de ambtelijke organisatie, met aan het hoofd de provinciesecretaris.

Het dagelijks bestuur is in handen van het College van Gedeputeerde Staten, dat besluiten voorbereidt en deze vervolgens uitvoert. Na elke Provinciale Statenverkiezingen wordt er een coalitie gevormd, waarna de verschillende partijen in de coalitie vaak één of meerdere gedeputeerden afvaardigen voor het College. Al deze gedeputeerden hebben eigen beleidsterreinen of ‘portefeuilles’ waar zij zich op richten.

Het College van Gedeputeerde Staten wordt gecontroleerd door Provinciale Staten. Hierin zitten, in het geval van Zuid-Holland, 55 Provinciale Statenleden van verschillende partijen die, naast hun controlerende taak, ook kaders stellen voor het provinciale beleid en jou als inwoner vertegenwoordigen. De Statenleden worden eens in de vier jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Het Statenlidmaatschap is geen voltijdsfunctie en veel Statenleden doen dit dan ook naast hun reguliere baan. Wel staat er een maandelijkse vergoeding tegenover.

Bekijk de video

Beeld: D66 Zuid-Holland