Marc Gaulard

Beeld: D66

Marc is algemeen bestuurslid voor D66 Zuid-Holland

  • 52 jaar
  • Leiden

Portefeuillehouder
Regionale verkiezingscommissie en ledencommunicatie

“Sinds begin 2013 maak ik deel uit van de Leidse gemeenteraad. De jaren daarvoor zat ik in het Leidse bestuur en in het campagneteam. De afgelopen jaren heb ik in verschillende lokale functies zelf ervaren dat er grote stappen zijn gezet in het versterken van de kracht van D66 afdelingen in de regio Zuid-Holland. Betrokken en actieve leden maken de afdeling. Dat uit zich niet alleen in een goede zichtbaarheid door een betere organisatie, kennisoverdracht en campagne maar bepaalt ook de mate van voldoening en ambitie die individuele leden uit hun lidmaatschap kunnen halen. Daaraan een bijdrage kunnen leveren is de rode lijn die onze leden bindt. Dat mede kunnen faciliteren en versterken vanuit het bestuur in de regio Zuid-Holland lijkt mij een prachtige taak.”

Contactpersoon voor: Rijswijk en Zoetermeer