Bouwen en wonen

Beeld: Peter Pollmann

Het is prettig wonen in de gemeente Zevenaar en dat willen we stimuleren. Dat betekent: goede voorzieningen, goede bereikbaarheid, groen in de wijken en dorpskernen, meer fiets- en wandelpaden, voldoende speel-, sport- en culturele voorzieningen en ruimte voor verschillende woningtypes.

D66 wil betaalbare huizen, zowel huur als koop, maar ook aandacht voor duurdere woningen om de doorstroom te bevorderen en iedereen de kans te geven om in de gemeente te wonen.

Nieuwe projecten voor een woningbouw ontbreken op dit moment. Het is tijd voor een inhaalslag. We willen ook snel meer woningen. Dit kan door naar nieuwe locaties te zoeken, maar ook door herontwikkeling van bestaande gebouwen. Bouw creatief is het motto van D66, denk aan combinaties van een maatschappelijke bestemming met betaalbare woningen.