Economie

Beeld: Peter Pollmann

D66 wil verder bouwen aan een gemeente met ambitie, een gemeente die onderneemt en groeit. Groei zorgt voor nieuwe banen.
Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

De gemeente biedt volop kansen aan werkgevers en creëert daardoor banen: goed ontwikkelde bedrijventerreinen bieden voldoende ruimte voor handels-ondernemingen en de maakindustrie. De agrarische ondernemers gebruiken hun eigen land en hebben specifieke ondersteuning nodig. De retailbedrijven en de vrijetijdseconomie hebben behoefte aan bijvoorbeeld ruimhartige benadering van openingstijden.

Innovatieve bedrijven lopen voorop in duurzaamheid en zijn de motor van nieuwe werkgelegenheid. D66 wil nieuwe kansen creëren en altijd uitgaan van de mogelijkheden. Beleid moet erop gericht zijn nieuwe bedrijven binnen te halen en bestaande bedrijven te behouden.

De gemeente moet niet organiseren maar faciliteren. Dat is efficiënter en geeft bovendien ruimte aan de wensen en capaciteiten van de ondernemers.