Hans Lombarts

Hans Lombarts - Beeld: Ronald Lubbers

Veel zaken in Zevenaar raken direct of indirect de burgers. Zij moeten duidelijk en tijdig betrokken worden: informeren, meedenken en draagvlak zijn kern in echte burgerparticipatie. Verder zet ik mij in voor het sociaal domein met thema’s als: schuldhulp, armoedebestrijding, bijstand, jeugdzorg, ouderenzorg, beschut werk, betaald werk vinden, vervoer, beschermd wonen en welzijnswerk. Dit moet betaalbaar maar met de menselijke maat georganiseerd worden. Bezuinigingen in Zevenaar mogen wat mij betreft niet ten kosten gaan van het functioneren van Sport, kunst, cultuur en welzijn.

Ik stel me even voor

  • 68 jaar
  • Babberich

Ik ben in 1955 geboren te Brunssum in Limburg. In 1972 ben ik komen wonen in de gemeente Zevenaar. In 1986 ben ik getrouwd met Violeta Vassileva.

Eerst Liemers College gedaan, daarna Kath. Pedagogische Academie (nu HAN) en daarna enige jaren universiteit. Het viel me in de jaren tachtig op dat mijn partij, D66, in Zevenaar niet (meer) op de kieslijst stond. Ik ben in 1985 actief lid geworden en heb, tot op heden, van alles gedaan voor en namens D66. In mijn studententijd allerlei baantjes gehad. Daarna terecht gekomen in het Voortgezet onderwijs en vervolgens lange tijd gewerkt in het Middelbaar beroepsonderwijs (ROC) te Arnhem. Omdat belangenbehartiging van mensen me altijd na aan het hart lag en ligt, daar vele jaren,tot oktober 2021, actief geweest in de Centrale ondernemingsraad (voorzitter/vice-voorzitter en secretaris). En in het verlengde daarvan…. eerst kaderlid en nu lid van het hoofdbestuur van de UNIENFTO (de vakbond voor het beroepsonderwijs). In de gemeente Zevenaar was ik een aantal jaren lid van de gemeentelijke commissie beroep en bezwaarschriften (burgers met een klacht over gemeentelijk besluit dat hen raakt). In mijn vrije tijd houd ik van sport en deed lange tijd intensief aan badminton op competitieniveau. Nu ben ik nog steeds bestuurslid van de Badmintonclub Zevenaar en ik was dat vele jaren van het Filmhuis Zevenaar. Een andere hobby vormt mijn, nog steeds groeiende, verzameling LP’s en CD’s.

In Zevenaar wil ik me pragmatisch, sociaal-liberaal en met empathie en humor inzetten voor de Zevenaarse burgers en voor een goed bestuur.