Financiën

Beeld: Ingrid van Helvert

D66 wil een financieel gezonde gemeente met lage gemeentelijke belastingen. We gaan zorgvuldig om met het belastinggeld van
onze inwoners. En met de middelen die vanuit de rijksoverheid worden toegekend. De gemeente is verantwoordelijk voor het
voeren van een solide financieel beleid.

Er ligt dit jaar een sluitende meerjaren-begroting. Zevenaar kan hierdoor prima aan haar financiële verplichtingen voldoen. De begrotingsruimte moet er echter niet toe leiden dat gemakkelijk met belastinggeld wordt omgegaan. Er moet openheid zijn over de uitgaven en de raad moet steeds op tijd worden geïnformeerd over projecten en voorzieningen waaraan het geld wordt uitgegeven.