Zorg, welzijn
en inkomen

D66 wil dat iedereen meedoet in het maatschappelijk leven. We streven ernaar, mensen economisch zoveel mogelijk zelfstandig te laten leven. Voor mensen die zich niet kunnen redden, dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid.

Sinds invoering van de Participatiewet is de gemeente hiervoor ook volledig financieel verantwoordelijk. Dat biedt kansen om specifiek aan de behoefte van de lokale bevolking tegemoet te komen, maar het sociaal domein kent ook vele complexe taken voor deskundigen.