Sociaal domein

In het beheer van het sociaal domein (schuldhulp, armoedebestrijding, bijstand, jeugzorg, ouderenzorg, beschut werk, betaald werk vinden, beschermd wonen, welzijnswerk enz.) willen we het maximale doen voor het welzijn van de mensen. Veel inwoners hebben direct of indirect te maken met het functioneren van het vangnet dat de Participatiewet moet zijn.

Creatief uitvoeren

Als de middelen ontbreken, moeten de uitvoerenden creatiever worden. Meer outreachend werken. Heldere en korte lijnen scheppen en ook durven afwijken van de regels die door de centrale overheid zijn gesteld. Durf te werken langs de randen, handel zoals een aantal grote gemeenten sinds december 2021 durft te doen. Niet afknellen en bestraffen als mensen niet aan hun plichten voldoen, maar samen met de inwoner zoeken naar een oplossing. Als mensen met een probleem worstelen, kijk dan waarmee zij geholpen kunnen worden.

We doen het niet alleen

Voor de gemeente Zevenaar is het niet haalbaar om alle vraagstukken in het sociale domein zelf op te lossen. Daarom is gekozen voor de gedachte “kies voor het beste resultaat tussen lokaal en regionaal”. Met de steun van D66 participeert Zevenaar daarom in de MGR Sociaal Domein. MGR staat voor Modulaire Gemeenschappelijke Regeling, hierin werken 11 buurgemeenten samen. De gemeente is bijvoorbeeld verplicht om met elke zorgverlener een contract af te sluiten. Afgesproken is dat de MGR met een aantal betrouwbare en betaalbare zorgaanbieders contracten aangaat, die dan door die 11 gemeenten kan worden ingeschakeld.

Vervoer

Voor het vervoer naar zorgaanbieders, speciale scholen of familie, vrienden of kennissen is ook gekozen voor een regionale organisatie. Hierbij geeft D66 in principe de voorkeur aan vervoer met meerdere personen tegelijk. Maar soms is alleen individueel aangepast vervoer geschikt. Ook daarvoor moet financiële ruimte zijn.

Financiële middelen

Bij veel gemeenten bleek ook landelijk dat de bijdragen en vergoedingen tekortschoten. De gemeenten hebben vanaf medio 2020 aanzienlijke middelen ontvangen voor deze uitgaven, ook Zevenaar.

Permanente monitoring van de uitvoering de activiteiten in het sociaal domein. Jongeren, ouderen, werkzoekenden, mensen in armoede en andere kwetsbare mensen moeten de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Tegelijk moet de gemeente de uitgaven voor de gezamenlijke (regionale) regelingen beheersen.

Raadscommissie Samenleving, en indien nodig ook de Gemeenteraad, regelmatig en in een vroeg stadium betrekken bij de inhoud, de voortgang en de kosten in het sociaal domein.