Zorg voor jongeren, mensen met een beperking en ouderen

De druk op de jeugdzorg blijft voortdurend hoog. D66 wil gezamenlijk met alle participanten meedenken en meewerken om de jeugdzorg te steunen en te verbeteren. Wij willen bijvoorbeeld dat sociale problemen al in een vroeg stadium worden gesignaleerd, juist bij jongeren. In het sociaal domein geven wij altijd de voorkeur aan ondersteuning en preventie. Maar er moet ook financieel en professioneel ruimte zijn voor tijdig ingrijpen. Op landelijk niveau pleit D66 voor verbetering van de financieringsstructuur en voldoende financiële armslag bij de gemeentes, met name voor de jeugdzorg.

De welzijnsorganisatie Caleidoz werkt lokaal, dus alleen in de Gemeenten Zevenaar en Doesburg. Laagdrempelig bieden zij o.a. dagbesteding. Zij doet dit onder professionele begeleiding samen met de vrijwilligers en de gemeente. Caleidoz biedt hulp aan jongeren, ouderen en mensen met een beperking. D66 heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder jongeren en ouderen. Caleidoz heeft dit opgepakt. Soms blijkt ingewikkelde zorg niet nodig. Veel kan al worden bereikt met thuiszorg en met vrijwilligers. Vooral mantelzorgers doen goed werk.

D66 pleit voor inhoudelijke ondersteuning van mantelzorgers en zichtbare erkenning door de gemeente. Wij zijn voorstander van een concreet financieel gebaar, het zogeheten mantelzorgcompliment.