Sámen met inwoners, niet óver de inwoners

D66 heeft er altijd voor gepleit om inwoners en hun vertegenwoordigers zoveel mogelijk bij het beleid te betrekken. Zowel om inhoudelijke redenen (ervaring en voeten in de klei) als om draagvlak te verkrijgen. D66 heeft daarom veel waardering voor de Cliëntenraad en de Participatieraad. Hun advies moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de besluitvorming in het sociale domein.

Cliëntenraad en Participatieraad

Cliëntenraad en Participatieraad in een vroeg stadium actief bij de besluitvorming betrekken.

Preventie

Inzetten op vroege signalering en op preventie.

Één loket

Zoveel mogelijk één loket, één aanspreekpunt of één coördinerend functionaris bij individuele zorgvragen.