Werk en Inkomen

Vanuit zijn nieuwe taakopdracht speelt de Regionale Sociale Dienst (RSD) een belangrijke rol om mensen zonder werk weer naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Veel inwoners zijn succesvol op weg geholpen en hebben een betaalde baan gevonden. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen en zelfrespect. Vaak kunnen ze ook weer zelf in hun levensonderhoud voorzien.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in een beschermde werkomgeving aan de slag. Deze taak is met steun van D66 ondergebracht bij Scalabor. De MGR heeft daarbij de werkgeversrol. Deze verdeling werkt erg goed. De MGR neemt ook in het Werkgevers Steunpunt (WSP) een belangrijke plaats in. Want het streven is om iedereen echt werk te bieden, een baan is belangrijk voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

Een regionale aanpak wordt ook gehanteerd bij de mensen die niet helemaal onafhankelijk en zelfstandig kunnen wonen. D66 stemt in met deze aanpak, genaamd Beschermd Wonen.

Werk en scholing

Inzetten op werk en scholing zodat mensen weer zicht krijgen op de arbeidsmarkt en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Er zullen altijd mensen zijn bij wie dat niet lukt. Samen met hen moet vooral aan hun welzijn worden gewerkt. Wij laten niemand vallen.

Menselijke maat

D66 pleit voor redelijkheid en de menselijke maat. Dat gaat verder dan strikte toepassing van wetten en verordeningen; problemen als bij de toeslagenaffaire moeten worden voorkomen.

Toegankelijk

Op de website van de gemeente Zevenaar is de informatie over Sociaal Domein verbeterd en geactualiseerd. D66 vindt dat deze doelgroepen ook actief benaderd moeten worden. Dat kan voor veel kwetsbare mensen een nieuwe start betekenen.