Keuzes in moeilijke tijden

De coalitie heeft het erg zwaar gehad toen de participatiewet van kracht werd. Er bleken meer zorgvragers dan voorzien, wat tot een groot tekort leidde. Dan moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt.

In de ogen van D66 is toen vooral gekozen voor het laaghangend fruit, voor de bezuinigingen die zonder al te veel protest doorgedrukt zouden kunnen worden. Maar de zwakkeren in de samenleving zijn per definitie niet degenen met de luidste stem. D66 heeft, samen met de andere oppositiepartijen, maar liefst 28 amendementen ingediend voor een alternatieve begroting. Met keuzes die de pijn gelijkmatiger zouden verdelen. Helaas heeft geen énkel amendement gehoor gevonden bij de coalitie. In moeillijke tijden leer je elkaar kennen.

D66 wil heel graag diverse bezuinigingen terugdraaien: laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen.