Subsidies

Ook is D66 geen voorstander van subsidies die de coalitie verstrekt, zoals het eenmalig (of twee maal) verstrekken van een tegoedbon aan alle huishoudens voor energiebesparende producten. Dit is een versnippering van een flink budget, waarbij degene die er als eerste bij is, wel wat krijgt en een ander niet. D66 vindt dit geen deugdelijke besteding van middelen, en het is in de uitvoering arbeidsintensief (dus kostbaar) voor het gemeentelijk apparaat