Stimuleren economie

D66 wil verder bouwen aan een gemeente met ambitie, een gemeente die onderneemt en groeit. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Ontwikkelingen stimuleren

Economische ontwikkelingen in de gemeente stimuleren door:

  • Minder regeldruk voor de bedrijven
  • Voortvarende doorontwikkeling bedrijventerrein 7Poort
  • Kansen pakken door de spin-off van de Outlet Zevenaar in de (grens)regio
  • Vrijetijdseconomie stimuleren en faciliteren
  • Vergroten van de werkgelegenheid door beleid dat gericht is op het binnenhalen van nieuwe bedrijven maar ook op behoud van bestaande bedrijven
  • Bedrijventerreinen zo nodig moderniseren, verduurzamen (vergroenen) en herstructureren; inspelen op de veranderende behoeften
  • Start-ups locaties aanbieden waar door een samenspel van innovatieve ideeën toekomstbestendige en economisch aantrekkelijke ontwikkelingen versneld worden

leegstand voorkomen

De leegstand in het centrum van Zevenaar en op bedrijventerreinen tegengaan, door innovatieve herbestemming, door het bevorderen van een evenwichtig aanbod en door het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte.

Duurzaamheid

Bedrijven stimuleren om bij te dragen aan de energietransitie.