Eigen initiatieven

D66 streeft naar een leefomgeving met ruimte voor ondernemerschap en eigen initiatief van bewoners. De nieuwe omgevingsplannen geven de strikt noodzakelijke kaders en randvoorwaarden aan. We pleiten voor een goede belangenafwegingen waarbij mensen zich echt gehoord voelen.

Herbestemmen openbare gebouwen

Als er openbare schoolgebouwen en andere gemeentelijke gebouwen verkocht worden, wil D66 deze in eerste instantie voor zelfbouw beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld in projecten voor Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Natuurlijk wel met woonplicht en andere voorwaarden die vastgoedspeculatie voorkomen.

Doelgroepen

Zowel bij nieuwbouw als bij herontwikkeling. Scholen, kerken en kantoren kunnen geschikt worden gemaakt voor bewoning. Waarom zelfbouw? D66 is van mening dat mensen zich dan meer betrokken voelen bij de straat, buurt en wijk waar zij wonen.

Inspraak

Als een straat te weinig ruimte biedt, worden bewoners en ondernemers betrokken bij de herinrichting en het veiliger maken van de straat.