Prefab en houtbouw

D66 wil stimuleren dat er met prefab en houtbouw snel nieuwe woningen worden gebouwd. We zien dat prefab in steeds meer Nederlandse gemeentes wordt ontdekt. Een belangrijke reden voor prefab en houtbouw is dat de woningen voor 90-95% in de fabriek gebouwd worden met duurzame hoogwaardige materialen, die veelal CO2- en stikstofvriendelijk zijn. Het zijn volwaardige woningen en zeker te vergelijken met ‘reguliere’ huizen.