Opvang hemelwater

Woonwijken en woonkernen worden mooier door een groene omgeving en wadi’s. Dieren en planten vinden er hun leefgebied. Een groene omgeving geeft verkoeling en maakt de woonomgeving aantrekkelijk. Het watersysteem kan ook natuurlijk worden ingericht (loskoppeling met gescheiden waterafvoer en infiltratie). Pro-actief voorbereid zijn op hogere temperaturen en perioden met uiteenlopende neerslaghoeveelheden. Regenwater kan meer ter plekke worden vastgehouden. Zo vullen we het grondwater aan en verlagen we de kosten voor de rioolwaterzuivering.