Omgevingswet

Bij het implementeren van de nieuwe Omgevingswet, die in de loop van 2022 van kracht wordt, moeten alle gemeenteraden met een frisse blik discussiëren over de vereiste bepalingen: welke zullen in deze gemeente worden toegepast, en welke niet. Juist door te spreken over de fysieke leefomgeving, en niet meer alleen over de ruimtelijke ordening, is dit de uitgelezen kans om beleidsvelden zoals groenbeleid, parkeerbeleid, cultuurhistorisch beleid en economisch beleid te integreren. De Omgevingswet stimuleert gebiedsgericht werken. Wat D66 betreft staan de onderwerpen duurzaamheid, gezondheid en klimaatadaptatie hierbij centraal.