Inrichting openbare ruimte

Bij herinrichting en nieuwbouw zorgt de gemeente voor permanente ‘leefzones’. De leefzones bieden ruimte voor fietsers en voetgangers en het groen maakt de publieke ruimte extra aantrekkelijk. Meer fietspaden zorgen voor beter bereikbare wijken. Bestaande fietspaden moeten aan de nieuwe behoefte worden aangepast. Laadpalen voor auto’s moeten op goed bereikbare plekken geplaatst worden.

Voorzieningen

Voorzieningen dichter bij de doelgroepen (bijvoorbeeld ontmoetingsruimten voor senioren en jongeren).

Goed onderhouden

Voldoende en goed onderhouden speel-, sport- en culturele voorzieningen in alle wijken en kernen.

Uitdagen tot bewegen

Mensen worden door hun omgeving uitgedaagd om te bewegen en zo vitaal te blijven. Denk aan groene schoolpleinen, ontmoetingsplaatsen, aantrekkelijke wandel- en fietsroutes.

Leefomgeving verbeteren

Leefomgeving verbeteren. Inrichting en aankleding van de openbare ruimte waar nodig aanpassen, onderhouden of zonodig vervangen.