Motie Chemievrije Onkruidbestrijding

Beeld: Ilona Meijer

D66 Woensdrecht heeft een motie ingediend tegen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding. We zijn namelijk van mening dat onkruid op een chemievrije manier verwijderd kan worden. Het gebruik van chemische middelen heeft ongewenste effecten op mens, dier en milieu. Het zorgt o.a. voor bodemvervuiling, teruglopende biodiversiteit en het spoelt uit in het oppervlaktewater.

Op 6 mei heeft D66 Woensdrecht een motie ingediend tegen het gebruik van chemische middelen bij onkruidbestrijding door de gemeente Woensdrecht. Helaas is onze motie niet gesteund door de coalitiepartijen ABZ, VVD en CDA. Er is wel toegezegd dat er alleen in uitzonderlijke gevallen zal worden gespoten met chemische middelen. Nu in september hebben we vragen gesteld over de uitvoering hiervan. D66 Woensdrecht vraagt zich namelijk af of de coalitie zich houdt aan deze belofte.

Lees hieronder nog onze motie:

De gemeenteraad van Woensdrecht, in zitting bijeen op 6 mei 2021,

Constaterende dat:
* Sinds 2016 het gebruik van chemische middelen bij onkruidbestrijding op verhardingen in de openbare ruimte niet meer was toegestaan en sinds 2017 een volledig verbod op gebruik in de openbare ruimte van kracht was;
* Op 24 november 2020 een gerechtelijke uitspraak een einde heeft gemaakt aan dit verbod;
* Het college van B&W het standpunt heeft chemische bestrijdingsmiddelen selectief en gelimiteerd toe te passen op moeilijk te onderhouden plaatsen zolang het wettelijk is toegelaten;

Overwegende dat:
* De reden van opheffing door de rechter procedureel c.q. bevoegdheid technisch van aard is, niet inhoudelijk;
* Inzet van chemische middelen bij onkruidbestrijding in de openbare ruimte ongewenste risico’s voor mens, dier en milieu met zich meebrengt (zoals teruglopende biodiversiteit, negatieve invloed op de bodemkwaliteit, uitspoeling in oppervlaktewater);
* Gemeente Woensdrecht reeds meerdere jaren volledig is overgeschakeld op onkruidbestrijding zonder gebruik te maken van chemische middelen;
* Er ook nu geen noodzaak voor het gebruik van chemische middelen is om de gewenste onderhoudsniveaus te halen;

Verzoekt het college:
* Vanaf 1 september 2021, de datum dat de herfst begint, lokaal geen chemische middelen te gebruiken voor onkruidbestrijding;
* In de tussentijd onderzoek te doen naar alternatieven voor het gebruik van chemische middelen;
* Er zorg voor te dragen dat dit namens de gemeente Woensdrecht via de landelijke kaart van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland kenbaar wordt gemaakt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogerheide, 6 mei 2021
Fractie D66 Woensdrecht