Onderwijs

Beeld: D66

D66 Woensdrecht vindt onderwijs belangrijk. Van praktijkonderwijs tot hoger onderwijs: onderwijs geeft mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, hun passie te ontdekken en van waarde te zijn voor de maatschappij. Goed onderwijs moet dichtbij huis te vinden zijn. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn en aansluiten op ieders behoefte, kennis en ervaring. De gemeente Woensdrecht voert, zoals iedere gemeente, haar wettelijke onderwijstaken en bevoegdheden uit. Toch kan zij het verschil maken voor mensen door onderwijsinstellingen extra te ondersteunen.

Onderwijs

D66 Woensdrecht wil dat de gemeente onderwijs ondersteunt op alle niveaus: van het primair onderwijs tot het beroepsonderwijs. Deze ondersteuning is op meerdere vlakken: het delen van kennis, het bij elkaar brengen van mensen met ideeën, het inrichten van de openbare ruimte en het zorgen voor goede faciliteiten. D66 Woensdrecht vindt het belangrijk dat dit op een duurzame manier gebeurt.

  • Woensdrecht heeft als grensgemeente niet alleen te maken met de buurgemeenten in Nederland, maar ook met buurgemeenten in België. D66 Woensdrecht vindt het van groot belang dat er grensoverschrijdend te werk wordt gegaan, waarbij goed contact is met alle buurgemeenten om een passende plek voor iedereen te realiseren;
  • Er is een grote vraag naar technisch geschoold personeel. De gemeente moet een voortrekkersrol spelen in het creëren van een positief imago van technisch onderwijs en het beroepsonderwijs;
  • De gemeente moet faciliteren dat volwassenen zich kunnen omscholen. Met name in voor de gemeente belangrijke sectoren;
  • Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school leren gaan. Daarom moet de gemeente zorgen voor een veilige openbare ruimte in de omgeving van scholen;
  • Onderwijs moet midden in de samenleving staan. De gemeente moet faciliteren dat scholen, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen samenwerken aan relevant en ervaringsgericht onderwijs;
  • Onderwijs moet zo dichtbij mogelijk zijn. Wanneer dat niet kan moet er worden gezorgd voor goed openbaar vervoer van en naar school;
  • Een belangrijk thema dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt in onze samenleving is klimaatverandering. D66 ziet mogelijkheden in het geven van klimaateducatie op scholen, zodat het onderwerp meer bekendheid krijgt onder kinderen en jongeren en zij zich bewust worden van de dingen die zij zelf zouden kunnen doen, bijvoorbeeld het realiseren van groene schoolpleinen;
  • Een startkwalificatie is voor ieder kind het streven. Door omstandigheden is dat niet altijd voor iedereen mogelijk, indien dit het geval is moet een jongere gebruik kunnen maken van goede begeleiding naar werk. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol.
  • De gemeente Woensdrecht moet stageplaatsen bieden aan studenten voor alle relevante opleidingen en niveaus. D66 wil dat er een visie ontwikkeld wordt m.b.t. het werken met stagiaires