Werk en inkomen

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Beeld: iSock

Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen. En mensen die kunnen werken hebben recht op een eerlijke baan. Werk laat mensen het beste uit zichzelf halen. Een eerlijk inkomen zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn.

Ieder mens moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Elk persoon heeft unieke kwaliteiten en deze moeten zo goed mogelijk worden benut.

De gemeente moet hierin faciliteren en ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid wordt geboden om mee te doen op de arbeidsmarkt. De gemeente is er juist voor die mensen die nu op afstand staan van de arbeidsmarkt.

Per kern hebben we een aantal punten die specifiek voor deze kern van belang zijn. Deze punten zijn ook terug te vinden in het volledige verkiezingsprogramma.

D66 Woensdrecht vindt onderwijs belangrijk. Van praktijkonderwijs tot hoger onderwijs: onderwijs geeft mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, hun passie te ontdekken en van waarde te zijn voor de maatschappij. Goed onderwijs moet dichtbij huis te vinden zijn. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn en aansluiten op ieders behoefte, kennis en ervaring.

De afgelopen coronajaren hebben ons er bewust van gemaakt dat gezondheid en welzijn belangrijk zijn. D66 Woensdrecht vindt dat de benodigde zorg in onze gemeente aanwezig moet zijn wanneer mensen ziek worden of hulp nodig hebben. Nog veel belangrijker dan goede zorg vindt D66 Woensdrecht preventie. D66 Woensdrecht streeft hierbij naar een gezonde leefomgeving waarin volop ruimte is voor welzijn en bewegen. “Samen” is hierbij het sleutelwoord, iedereen moet kunnen meedoen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam: sport en cultuur dragen bij aan het welzijn en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Dit geldt niet alleen voor de individuele mens, maar zeker ook wanneer sport en cultuur samen met anderen wordt beoefend. Verenigingen zijn een onmisbaar deel van de Woensdrechtse samenleving. Het sport- en cultuurbeleid moet er daarom op gericht zijn om mensen en verenigingen te ondersteunen, zodat iedereen aan sport en cultuur kan meedoen.

Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Zij bieden werkgelegenheid in de gemeente en zorgen ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen, ontplooien en ontspannen. Baanbrekende innovaties komen ook uit Woensdrecht en D66 Woensdrecht maakt zich sterk voor een zo goed mogelijk vestigingsklimaat.

Mensen kunnen pas in vrijheid keuzes maken als zij veilig zijn of zich veilig voelen. D66 Woensdrecht wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. De gemeente neemt maatregelen tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Ook digitale veiligheid en veiligheid door bijvoorbeeld (chemische) bedrijven in de omgeving moet hoog op de agenda. Preventie is voor D66 Woensdrecht het uitgangspunt.

Per kern hebben we een aantal punten die specifiek voor deze kern van belang zijn. Deze punten zijn ook terug te vinden in het volledige verkiezingsprogramma.

D66 Woensdrecht vindt onderwijs belangrijk. Van praktijkonderwijs tot hoger onderwijs: onderwijs geeft mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, hun passie te ontdekken en van waarde te zijn voor de maatschappij. Goed onderwijs moet dichtbij huis te vinden zijn. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn en aansluiten op ieders behoefte, kennis en ervaring.

De afgelopen coronajaren hebben ons er bewust van gemaakt dat gezondheid en welzijn belangrijk zijn. D66 Woensdrecht vindt dat de benodigde zorg in onze gemeente aanwezig moet zijn wanneer mensen ziek worden of hulp nodig hebben. Nog veel belangrijker dan goede zorg vindt D66 Woensdrecht preventie. D66 Woensdrecht streeft hierbij naar een gezonde leefomgeving waarin volop ruimte is voor welzijn en bewegen. “Samen” is hierbij het sleutelwoord, iedereen moet kunnen meedoen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam: sport en cultuur dragen bij aan het welzijn en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Dit geldt niet alleen voor de individuele mens, maar zeker ook wanneer sport en cultuur samen met anderen wordt beoefend. Verenigingen zijn een onmisbaar deel van de Woensdrechtse samenleving. Het sport- en cultuurbeleid moet er daarom op gericht zijn om mensen en verenigingen te ondersteunen, zodat iedereen aan sport en cultuur kan meedoen.

Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Zij bieden werkgelegenheid in de gemeente en zorgen ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen, ontplooien en ontspannen. Baanbrekende innovaties komen ook uit Woensdrecht en D66 Woensdrecht maakt zich sterk voor een zo goed mogelijk vestigingsklimaat.

Mensen kunnen pas in vrijheid keuzes maken als zij veilig zijn of zich veilig voelen. D66 Woensdrecht wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. De gemeente neemt maatregelen tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Ook digitale veiligheid en veiligheid door bijvoorbeeld (chemische) bedrijven in de omgeving moet hoog op de agenda. Preventie is voor D66 Woensdrecht het uitgangspunt.

De verbrandingsmotor lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De provincie heeft haar verantwoordelijkheid voor publiek openbaar vervoer, na decennia van verschraling, vaarwelgezegd. Het is nu aan de gemeente om een nieuwe visie op bereikbaarheid en mobiliteit te formuleren. De fiets, elektrische vervoersmiddelen en moderne gedeelde mobiliteitsoplossingen vragen om een andere inrichting van wegen en verkeersruimten. Onze fiets- en wielergemeente moet volop kiezen voor meer en betere fietspaden.

D66 Woensdrecht is trots op de dorpen in onze gemeente. Alle dorpen hebben een sterke eigen identiteit en een bruisend verenigingsleven. De dorpsplatforms zorgen met hun onafhankelijke positie voor burgerparticipatie in het bestuur. Daarnaast heeft iedere kern zijn eigen sport- en onderwijsvoorzieningen. Woensdrecht heeft kortom fantastische dorpen om in te wonen. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Daarom zal hiervoor ook in de komende vier jaar hard gewerkt moeten worden.

De gemeente profileert zich als ‘dé groene gemeente op de Brabantse Wal’. D66 Woensdrecht vindt dat zij daar dan ook naar moet handelen. Binnen het beleid van de gemeente moet natuurinclusiviteit daarom niet meer de uitzondering zijn, maar de norm worden.

Een goed bestuur luistert naar de inwoners, gaat samen maatschappelijke uitdagingen aan, neemt op tijd verantwoordelijkheid en durft zichzelf in de spiegel aan te kijken. D66 Woensdrecht streeft naar een samenleving waarin mensen hun eigen leven in kunnen richten, maar waar zij onderdeel zijn van een groter geheel. Dit kan alleen als de gemeente het financiële huishoudboekje op orde heeft en goed kan uitleggen waar de middelen aan besteed worden.

Woensdrecht moet ook voor onze kinderen dé plek zijn om te blijven wonen. Klimaatbestendig groenbeheer, energieneutraal bouwen, cyclische afvalstromen en duurzame energieopwekking zijn ingewikkelde en langlopende projecten die hieraan moeten bijdragen. Belangrijk hierbij is dat iedereen kan meedoen.

De verbrandingsmotor lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De provincie heeft haar verantwoordelijkheid voor publiek openbaar vervoer, na decennia van verschraling, vaarwelgezegd. Het is nu aan de gemeente om een nieuwe visie op bereikbaarheid en mobiliteit te formuleren. De fiets, elektrische vervoersmiddelen en moderne gedeelde mobiliteitsoplossingen vragen om een andere inrichting van wegen en verkeersruimten. Onze fiets- en wielergemeente moet volop kiezen voor meer en betere fietspaden.

D66 Woensdrecht is trots op de dorpen in onze gemeente. Alle dorpen hebben een sterke eigen identiteit en een bruisend verenigingsleven. De dorpsplatforms zorgen met hun onafhankelijke positie voor burgerparticipatie in het bestuur. Daarnaast heeft iedere kern zijn eigen sport- en onderwijsvoorzieningen. Woensdrecht heeft kortom fantastische dorpen om in te wonen. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Daarom zal hiervoor ook in de komende vier jaar hard gewerkt moeten worden.

De gemeente profileert zich als ‘dé groene gemeente op de Brabantse Wal’. D66 Woensdrecht vindt dat zij daar dan ook naar moet handelen. Binnen het beleid van de gemeente moet natuurinclusiviteit daarom niet meer de uitzondering zijn, maar de norm worden.

Een goed bestuur luistert naar de inwoners, gaat samen maatschappelijke uitdagingen aan, neemt op tijd verantwoordelijkheid en durft zichzelf in de spiegel aan te kijken. D66 Woensdrecht streeft naar een samenleving waarin mensen hun eigen leven in kunnen richten, maar waar zij onderdeel zijn van een groter geheel. Dit kan alleen als de gemeente het financiële huishoudboekje op orde heeft en goed kan uitleggen waar de middelen aan besteed worden.

Woensdrecht moet ook voor onze kinderen dé plek zijn om te blijven wonen. Klimaatbestendig groenbeheer, energieneutraal bouwen, cyclische afvalstromen en duurzame energieopwekking zijn ingewikkelde en langlopende projecten die hieraan moeten bijdragen. Belangrijk hierbij is dat iedereen kan meedoen.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

De toekomst van Woensdrecht is groen.