Michel Thomson

Klik hier voor
de video

Beeld: D66 Woensdrecht

In 2017 verhuisde ik naar Putte, in theorie was het voor mij maar opschuiven naar het volgende dorp, maar in de praktijk bleek dit administratief wel een hele opdracht.

  • 38 jaar
  • Ekeren
  • Putte
  • Hij/hem

Naast deze opdracht, was ik ook veel bezig met het renoveren en verduurzamen van mijn huis. Al bij al ben ik hier twee jaar mee bezig geweest en zat ik regelmatig met vragen rond duurzaam renoveren en de praktische overwegingen die hierbij komen kijken. Ik wil heel graag vanuit een gemeentelijk bestuur mee vorm kunnen geven aan een haalbare visie rond duurzaam wonen en leven.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het grenspark (Kalmthoutse Heide), dit was voor mij initieel al een reden om hier te komen wonen. Ik vind het fijn om enerzijds in een dorp te wonen met een vlotte bereikbaarheid naar de omliggende steden, maar de deur uit kunnen stappen en zo een natuurpark binnenwandelen is onbetaalbaar.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Een duidelijk en benaderbaar informatiepunt voor instromers in de gemeente, van waar deze ook komen. 
Als grensgemeente is Woensdrecht uitstekend geplaatst om het goede voorbeeld te geven in een doorgedreven grensoverschrijdende samenwerking met Belgische buurgemeenten. De nood hieraan is tijdens de laatste twee jaren corona beleid (in beide landen) wel duidelijk gebleken.
Specifiek voor de kern Putte mag er meer aandacht komen voor jongeren. Het is van belang dat we hen meer perspectief bieden binnen de gemeente.Enerzijds door hen, middels een jeugdraad of andere initiatieven te organiseren om naar hen te kunnen luisteren, anderzijds door binnen de dorpen meer te voorzien qua vrijetijdsbesteding voor deze doelgroep. Jongeren die zich hier kunnen ontplooien, kunnen een meerwaarde zijn voor de gemeente.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een partij die durft. Een partij die de milieuproblematiek durft centraal zetten en een sterk economische programma heeft wat aansluit bij de uitdagingen van vandaag. Daarnaast is het een partij die pro Europa is, dit is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Europa staat voor vrede, voor een constructieve samenwerking en voor het welzijn van iedereen. Anti-europese partijen genoeg, maar dat is een mentaliteit uit de vorige eeuw.