Mag het licht uit?

Beeld: Johan van der Wielen

Eerder dit jaar heeft D66 Woensdrecht aandacht gevraagd voor de ‘Nacht van de Nacht’. Dit is een initiatief van natuur- en milieufederaties, waarbij lichten van gebouwen en reclameverlichting zoveel mogelijk wordt gedoofd, ten behoeve van de flora en fauna en natuurlijk om energieverspilling tegen te gaan. In de nacht van 30 op 31 oktober is op veel plaatsen in Nederland het licht dan ook uitgeschakeld. Wethouder Van Agtmaal beloofde dat Woensdrecht als gemeente ook aan dit initiatief mee zou werken en het licht zoveel mogelijk zou uitschakelen. Helaas heeft D66 Woensdrecht moeten concluderen dat de gemeente Woensdrecht niet heeft meegedaan. Nergens in de gemeente is er licht uitgeschakeld en dat is meer dan jammer.

Nergens in Nederland is het nog echt donker. Dit geldt zeker voor Woensdrecht, waar de industrie vanuit de Antwerpse haven voor een deken van licht aan de hemel zorgt.

D66 Woensdrecht is groot voorstander van het uitschakelen van licht waar het kan en aanzetten wanneer het moet. Op die manier maken we de mate van lichtvervuiling niet onnodig groter. “Verlichting zorgt ervoor dat de biologische klok van mens, dier en natuur ontregeld wordt en deze verstoring kan lijden tot allerlei gezondheidsklachten. Het is goed om te beseffen dat verlichting niet natuurlijk is en de duisternis juist goed is voor lijf en leden” aldus fractievoorzitter Thierry de Heer.

D66 Woensdrecht heeft een motie voorbereid waarbij wordt opgeroepen om, waar het kan, de gemeentelijke verlichting uit te schakelen tussen 23.00 uur en 6.00 uur en met een plan te komen om verlichting ‘slim’ te maken. De Heer geeft aan dat slimme verlichting nu al wordt toegepast op verschillende fietspaden in de gemeente: de verlichting gaat aan wanneer er iemand passeert en dooft als er niemand in de buurt is. De motie wordt behandeld tijdens de gemeenteraad van 11 november.