Duurzaam bouwen

Nieuwe wijken zijn energieneutraal, of liever nog energiepositief. Dit betekent dat bewoners zelf de energie opwekken die nodig is in het huis, of zelfs energie terug kunnen leveren.

We bouwen circulair door bouwmaterialen waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Daartoe stellen we richtlijnen op die iedere twee jaar volgens de nieuwste inzichten worden aangescherpt.

Duurzaam bouwen betekent ook aandacht voor levensloopbestendige woningen, zodat woningen duurzaam worden gebruikt.

Beeld: Pixabay / Tumisu