1000 extra woningen voor 2030

Tot 2030 willen we 1.000 woningen bouwen. Vooral betaalbare woningen voor jongeren en starters, en gelijkvloerse woningen voor senioren. Hiermee zorgen we voor een goede doorstroming, waardoor er ook weer veel gezinswoningen vrijkomen.

Groen, duurzaam, betaalbaar

We bouwen op vrijkomende locaties binnen de drie kernen, en in het uitbreidingsgebied De Geer 3.

Nieuwe wijken richten we groen, duurzaam en klimaatadaptief in. In de openbare ruimte geven we het goede voorbeeld, zodat inwoners en bedrijven het goede voorbeeld kunnen volgen.

Hoger, hoger, hoger? Nee! Hoogbouw moet beperkt blijven tot maximaal vijf bouwlagen.

Beeld: Gemeente Wijk bij Duurstede