Gezond samenleven in Wijk bij Duurstede

Je eigen gezondheid en de gezondheid van de mensen om je heen is belangrijk. D66 wil inzetten op een gezond leven. Vanaf jonge leeftijd, want ieder kind verdient de best mogelijke start. Maar ook als jongere, of wanneer je in de herfst van je leven bent.

Een gezond leven betekent niet alleen goede hulp als je ziek bent: net zo belangrijk is het het voorkomen van fysieke en mentale problemen.

Gezondheid als voorwaarde om te kunnen meedoen

Iedereen moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, het beste uit het leven kunnen halen en kunnen meedoen in de maatschappij. Gezondheid is dan een belangrijke voorwaarde. We gaan uit van de gehele levenscyclus, van de eerste 1.000 dagen tot en met gevorderde leeftijd.

Ieder kind verdient de best mogelijke start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Het consultatiebureau, de voorschool: allemaal voorzieningen die bijdragen aan de beste start voor het kind.

Voorkomen is beter dan genezen

Een gezonde leefstijl, een veilige omgeving om op te groeien en mentale weerbaarheid kunnen veel fysieke en mentale problemen voorkomen. Voor de jeugd dragen een sterke jeugdgezondheidszorg, gezonde kinderopvang en gezonde scholen hieraan bij. Voor oudere generaties zijn activiteiten zoals in beweging blijven en valpreventie heel belangrijk. Ook een gezonde, groene leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, kan bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Zwemmen, fietsen, wandelen

D66 wil nog steeds een volwaardige zwemvoorziening in (of in de omgeving van) de gemeente Wijk bij Duurstede. Bewegen stimuleren we ook door in te zetten op fiets- en wandelvoorzieningen.

Rookvrije generatie

D66 stimuleert een rookvrije generatie. We willen dat het beleid van de gemeente gericht is op het tegengaan van roken.

Juiste zorg op juiste moment

Tijdige, passende zorg is belangrijk. Bij het ontbreken daaraan kunnen problemen verergeren. Dat geldt zowel voor fysieke als psychische problematiek. Even niet kunnen meedoen betekent ook dat iemand zich niet optimaal kan ontwikkelen. D66 zet zich in voor zo min mogelijk papierwerk, focus op maatwerk en het verkorten van wachtlijsten.

Een betekenisvol leven staat centraal

We gaan uit van positieve gezondheid waarbij niet de ziekte, maar een betekenisvol leven centraal staat. Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wél kan, belangrijk vindt en eventueel wil veranderen.

We vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen

Mensen zijn creatief en vinden vaak zelf oplossingen. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en we vinden het belangrijk dat de overheid hierin aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen, is belangrijker dan wat de overheid voor hen kan doen.

De mens centraal

  • De mens staat centraal, in plaats van regels. Dat betekent dat we zorgen dat er in alle regelgeving ruimte is voor maatwerk en bijzondere situaties. We willen dat de gemeente niet de letter van de regels volgt, maar de bedoeling.

De juiste zorg op het juiste moment

  • Voorkomen is beter dan genezen: we zetten in op preventie. Belangrijk om mensen tijdig weer op weg te helpen en/of ziekten en klachten te voorkomen. Als inwoners toch zorg nodig hebben, moet die zorg zo snel mogelijk beschikbaar zijn.
  • Toegankelijke zorg en ondersteuning. De gemeente moet helder communiceren, zodat het voor iedereen begrijpelijk is wat ze voor de inwoners kan betekenen. Ook moet de gemeente haar beleid en regels zo eenvoudig mogelijk houden.
  • De juiste deskundigheid moet beschikbaar zijn, zowel professioneel als ervaringsdeskundigheid. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld complexe gezondheidsproblemen en combinaties van aandoeningen.

Zwemmen, fietsen, wandelen

  • D66 wil een volwaardige zwemvoorziening in of bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Bewegen stimuleren wij ook door in te zetten op fiets- en wandelvoorzieningen.

Eenzaamheid

  • D66 zet zich in om eenzaamheid te (h)erkennen aan te pakken. Wij steunen initiatieven zoals Verbonden Buurt en staan positief tegenover bijvoorbeeld het creëren van ontmoetingsplekken.

Senioren

  • D66 wil meer mogelijkheden om kleiner of gemeenschappelijk te wonen.
  • D66 pleit voor voldoende opvang en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • D66 pleit verder voor goede verlichting, meer bankjes, veilige trottoirs en fietspaden, en voldoende openbare toiletten.