Bart van Asperdt

Bekijk Barts korte video

Bart van Asperdt - Beeld: Ankie Meutgeert

Al heel jong actief in de politiek

  • 48 jaar
  • Eindhoven
  • Wijk bij Duurstede

Jong geleerd is oud gedaan. Dat gezegde is zeker op onze lijsttrekker van toepassing. Bart begon op zijn 17e als stagiair bij de toenmalige gemeente Geldrop (NB) op de afdeling Welzijn, en waarschijnlijk is hier zijn grote passie voor wat nu het sociaal domein heet, ontstaan. Vanuit zijn stage kwam hij in een steunfractie terecht en in 1998 werd hij in Geldrop voor de eerste keer raadslid, plaatsvervangend fractievoorzitter en lid van de commissie Financiën, Economische Zaken, Milieu en Sociale zaken. Als lid van Duurzaam Geldrop was hij in die zin ook toen al zijn tijd ver vooruit. 
 
Na de Meao Economisch Juridisch en HBO AVANS Hogeschool Bestuurskunde ging Bart aan de slag bij de gemeente Landerd en vrij snel daarna volgde de gemeente Oss, waar hij adviseur werd voor de ambulante verslavingszorg, maatschappelijke opvang en maatschappelijk werk. Ondertussen rondde hij een Master bestuurskunde af aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
 
Samen met zijn vriendin Sandra, die hij in 1996 had leren kennen, ging Bart in Den Bosch wonen. Omdat Sandra na haar studie een baan kreeg bij de gemeente Wijk bij Duurstede, verhuisden de twee hierheen. Ze zijn gelukkig met hun jongens Daan (10), Lucas (12) en Thijs (bijna 15).
 
Bart maakte carrière, onder andere als raadsgriffier bij diverse gemeenten en bij KPN lokale overheid. Zelfs in het bedrijfsleven werkte hij voor het lokaal bestuur. Daar, en dan vooral bij het sociaal domein en bij bestuurszaken, ligt zijn grote passie, omdat je echt voor mensen het verschil kunt maken. 
 
In zijn huidige functie als projectmanager bij Plangroep helpt Bart gemeenten op het vlak van vroegsignalering en schuldhulpverlening. De grote hoeveelheid ervaring die hij de afgelopen 25 jaar in en met het lokaal bestuur heeft opgedaan, helpt hem enorm in zijn werk als raadslid in Wijk bij Duurstede. 
 
Waarom wil je (weer) de lijst aanvoeren voor D66?
“Ik wil dat de stad anders wordt bestuurd, niet vanuit de gedachte coalitie-oppositie, waarbij de meerderheid beslist voor de minderheid. Als kleinste oppositiepartij heeft D66 laten zien dat we het verschil kunnen maken, omdat we de kunst van het samenwerken met de samenleving en met andere politieke partijen verstaan.
 
Ik wil mij inzetten voor concrete thema’s: behoud en verbetering van het voorzieningenniveau, nieuwbouw van woningen en natuurlijk – wat mij betreft als grootste prioriteit voor 2022-2026 – scholenbouw. Er is nog genoeg te doen.”
 
Iedereen zegt wel samen te kunnen werken. Noem eens een paar concrete voorbeelden van samenwerking en concrete resultaten.
“Samen met collega Marijke Dekker (D66) en collega Ed Speijer (VVD) lukte het ons om ‘scheiden zonder schade’ als initiatiefvoorstel over de eindstreep te trekken. Gevolg is dat er concrete ondersteuning is bij (escalerend) relatieleed en dat er hulp beschikbaar is. Concreet profiteren kinderen ervan, van wie de ouders in een moeilijke relatiebreuk zitten. 
 
Samen met GroenLinks konden we de gemeenteraad overtuigen om een ruimere onderwijshuisvestingsverordening te laten aannemen. Concreet resultaat hiervan is dat we nieuwbouw van scholen beter kunnen bekostigen. Samen met PCG en SP vroegen we om een scholenplan voor Wijk bij Duurstede en dat is er nu. Dan kan straks de schop de grond in want dat is hard nodig.” 
 
Waarom kunnen mensen hun stem toevertrouwen aan D66 Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede?
“Door samenwerking boeken wij resultaat. Als je woningbouw, scholenbouw, verduurzaming en een rechtvaardig sociaal domein belangrijk vindt, dan zit je juist in deze combinatie bij ons echt heel erg goed.” 
 
Telefonisch contact: 06-83213269

Da’s een lastige vraag, want er zijn mooie plekken in overvloed. Maar dan zal het toch de Mazijk worden, denk ik. Ik ken geen vergelijkbare zichtlijn, prachtig met bomen omzoomd. Uniek in Nederland  
en uniek in Noordwest-Europa. 

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft iets unieks dat bijna geen andere gemeente in de provincie Utrecht meer heeft: ruimte, cultuurhistorie en uitstraling.

Ruimte: hier is nog ruimte en er liggen volop kansen voor recreëren en ondernemen. 

Cultuurhistorie: onze historie is uniek en ongeëvenaard, letterlijk wereldberoemd. Daar  moet – zeker als we bijvoorbeeld samenwerken met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden – veel meer uit te halen zijn, kansen voor toerisme bijvoorbeeld te over. 

Uitstraling: waar in Nederland ontzettend veel werd afgebroken, is in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede nog veel moois gespaard gebleven. In die drukke provincie Utrecht moet er ook ruimte blijven voor mensen om te recreëren, te ontspannen, en voor toerisme.   

Hier liggen kansen voor ons. 

Wat wil jij als raadslid veranderen?

  • Scholenbouw  -> een aantal schoolgebouwen is dringend aan vervanging toe, maar dat ging niet snel in onze gemeente. Ik wil dit veranderen en hierin versnelling aanbrengen. 
  • Wonen  -> waar moeten onze jonge mensen straks wonen?  Ik wil dat de gemeente 1000 woningen extra bouwt, gevarieerd en voor elke portemonnee.
  • Sociaal domein  -> we zijn sociaal herkenbaar in onze gemeente, maar er mag een schepje bovenop. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Helemaal niet als je pech hebt en in de maatschappelijke ondersteuning belandt of als je een bijstandsuitkering krijgt. Ik wil dat er ook dan naar je omgekeken wordt, want we laten niemand vallen.