Bouwen aan jouw toekomst

Beeld: Oog op Wijk bij Duurstede – Leen Dekker

We gaan 1000 nieuwe huizen bouwen, zodat de woningcrisis stopt en mensen de basis hebben van een goed en fijn huis.

Wijk bij Duurstede heeft een groot aanbod aan mooie gezinswoningen. Maar voor jongeren en ouderen zijn er nauwelijks geschikte huizen. Steeds vaker vertrekken jongeren uit onze gemeente. Dat versnelt de vergrijzing en gaat ten koste van de leefbaarheid.

Daarnaast is er een enorm tekort aan betaalbare woningen in de regio Utrecht. Koophuizen zijn ongelooflijk duur en de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn veel te lang.

D66 wil daarom snel meer betaalbare woningen realiseren in Wijk bij Duurstede, vooral voor jongeren en ouderen. Met 40% sociale huur of koop.

Hiermee zorgen we voor een goede doorstroming, waardoor er weer gezinswoningen vrijkomen. We bouwen op vrijkomende locaties binnen de drie kernen en in De Geer 3.

Hoogbouw is afhankelijk van het landschappelijke karakter van onze gemeente, maar blijft wat D66 betreft in elk geval beperkt tot maximaal vijf woonlagen.

Nieuwe wijken richten we groen, duurzaam en klimaatadaptief in.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.