Wonen is meer dan een huis

Wij zijn voor een omgeving met mooie natuur en goede sport- en speelvoorzieningen. Daarom zetten wij in op groenstroken, parkjes, groene daken en groene gevels. Op naar een Wijk bij Duurstede waar wonen, werken, vervoer, sociale cohesie en ontspanning gecombineerd worden.

Gemengde wijken

D66 is voor gemengde wijken, met variatie in leeftijden, inkomens en woonsoorten.

Voorzieningen dichtbij de inwoners

D66 is voor voorzieningen dichtbij de inwoners. Het beleid is er immers op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dat stelt ook andere eisen aan (de bereikbaarheid van) voorzieningen zoals de dagelijkse boodschappen, huisartsenzorg en andere voorzieningen. D66 wil dus leefbare kernen en leefbare wijken met de meest belangrijke voorzieningen op loop- of fietsafstand.

Beeld: Rijk van Geijtenbeek