Meer sociale huurwoningen

D66 wil bij nieuwe woningbouwprogramma’s 40% sociale huur- en/of sociale koopwoningen realiseren, én hiermee tempo maken. De lange wachtlijsten zijn de afgelopen jaren verder opgelopen, doordat er veel te weinig sociale woningen zijn gebouwd.

We willen goede afspraken maken met Viveste en ook andere partijen uitnodigen om sociale huurwoningen te bouwen.

Daarnaast laten we ontwikkelaars van dure woningen standaard een financiële bijdrage leveren aan een fonds voor sociale woningbouw.