Door Wijk, voor Wijk!

Inwoners die zelf woonplannen ontwikkelen, worden wat D66 betreft meer door de gemeente ondersteund.

D66 steunt initiatieven voor nieuwe woonvormen zoals knarrenhofjes, meergeneratiewoningen en groepswonen van ouderen, zoals de Pepijnhof.

Ons doel is dat minimaal 5% van de geplande woningen op deze manier wordt gerealiseerd.

Beeld: D66