Zandwinning en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden

D66 is bezorgd en terughoudend over het project Bosscherwaarden. Met name de aanhoudende berichten over vervuilde slibstort en slechte controles baren D66 grote zorgen. D66 heeft ernstige twijfels gekregen over de haalbaarheid van dit project.

Beeld: Bosscherwaarden BV